Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal

Publikationen

Artykuł dla www.polacy.no

Przesłanki rozwodowe w Polskim ustawodawstwie.

Więcej

Artykuł dla wgospodarce.pl

Autor precyzyjnie komentuje uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 12.12.2013 r. (sygn. III CZP 74/13), która dotyczy dziedziczenia roszczeń osobistych.

 

Więcej

Artykuł dla wgospodarce.pl

Czy bankowy tytuł egzekucyjny jest zgodny z konstytucją? 

Życzymy przyjemnej lektury!

Więcej

Artykuł dla Norweskiego portalu

Delegowanie do pracy w Norwegii w świetle Polskich przepisów.

Zapraszamy do lektury naszego artykułu, który został opublikowany w Norweskim portalu dla Polskiej społeczności.

Więcej

III CZP 89/13

Czy dziadkowie małoletniego zgłaszający gotowość pełnienia funkcji rodziców zastępczych są uprawnieni do żądania wszczęcia postępowania nieprocesowego (czynna legitymacja procesowa) w sprawie o ograniczenie rodzicowi władzy rodzicielskiej przez zarządzenie umieszczenia małoletniego w rodzinie zastępczej ?​

Więcej

III CZP 82/13

Czy w użytym w art. 81 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz.U. 2008 Nr 189 poz. 1158 j.t.) określeniu "sprzeczna z prawem" zawiera się także czynność notarialna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego?​

Więcej